Home

Pte elektronikus tananyag

Betegmozgatás ágyban lecsúszott beteg feljebb helyezése Bobath módszer szerint Betegmozgatás ágyban lecsúszott beteg feljebb helyezése Dotte módszer szerint. A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer Hallgatói webes felületet bemutató elektronikus tananyag célja, hogy megismertesse Önnel a rendszer mindennapi használatához szükséges funkciók kezelését. A tananyag eléréséhez első lépésként regisztrálnia kell az alábbi linken. neptun@pte.hu

PTE - ETK elektronikus tananyag

INTERAKTÍV TESZTEK I. Központi idegrendszer részei A Nagyagy részei A csontos mellkas részei A máj anatómiai, élettani egységei A máj elülsó nézetbe PTE MIK. Hírek. Pécsi Tudományegyetem - Műszaki és Informatikai Kar. Új elektronikus oktatási tananyagok. Új elektronikus oktatási tananyagok. Új elektronikus oktatási tananyagok. Címke: elektronikus tananyag. Hagyomány és megújulás - Elektronikus tanulás, mint digitális könyvtári szolgáltatás (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont) informatikus-könyvtáros által szerkesztett, vetített diaképekkel kiegészített verziót tudják megnézni. Tovább ». Olvasási idő: 2 perc Az LMS-ek (Learning Management System = tanulást menedzselő rendszer) web felületen használható alkalmazások, amelyek a távoli oktatást, és tanulást lehetővé tévő szolgáltatásokat nyújtanak felhasználóik számára. Az LMS-ekkek kialakítható közösségi teret virtuális iskolának nevezzük. Az LMS-ek jellemzően valamilyen képzéssel, oktatással. A Pécsi Tudományegyetem tananyagai Az anyanyelvi és kulturális kompetencia fejlesztésére irányuló tananyagok Csapó Beatrix - Képességek fejlesztése - Az írás Horváth Béla - A kommunikáció elméletéről Horváth Viktor - A vers ellenforradalma - Javaslatok a versírás és műfordítás tanulásához, tanításához Imréné Sarkadi Ágnes, Kálmos Borbála - Diszlexia és.

Modellek a geoinformatikában

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar H-7621 Pécs, Vörösmarty M. u 4. +36-72/513-670 | info@etk.pte.h

Új elektronikus oktatási tananyagok 2011-11-14 23:30 Örömmel értesítjük környezetmérnök szakos hallgatóinkat és minden kedves érdeklődőt, hogy a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0021 sz. pályázat keretében a PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék oktatói által új elektronikus tananyagok kerültek kifejlesztésre 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Tel.: +36 74 528-300 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. Tel.: +36 72 501-500 /22531 Fax.: +36 72 251-100 info@kpvk.pte.h A jelentkezéseket Dr. Gocsál Ákos adjunktus (PMMIK Pedagógia Tanszék; tel.: (72)503-650/23748) email címére (gocsal.akos), valamint másolatban Dr. Szendrői Etelka főiskolai docens, (PMMIK Rendszer és Szoftvertechnológia Tanszék, tel.: (72)503-650 / 23765) email címére (szendroi) és Pókay Marietta vezető (ÁJK Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely) email címére. Új elektronikus oktatási tananyagok 2011-11-14 23:35 Örömmel értesítjük környezetmérnök szakos hallgatóinkat és minden kedves érdeklődőt, hogy a TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0021 sz. pályázat keretében a PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék oktatói által új elektronikus tananyagok kerültek kifejlesztésre

E-learning Pécsi Tudományegyete

Az igazolást a TTK Tanulmányi Osztályára kell elektronikus úton eljuttatni a ttkto@gamma.ttk.pte.hu e-mail címre. A hiányzással érintett tanórák pótlását a tárgy oktatója köteles biztosítani a hallgató számára a személyes jelenléti oktatással érintett időszakban, de legkésőbb a szemeszter végéig Ez a PTE ÁOK új honlapja. azok szerkezet-hatás összefüggéseivel. A tananyag elsajátítása alapjául szolgál a molekuláris szemléletű farmakológiai ismeretanyag és gyógyszertechnológiai eljárások megértésének. Előadások. 1. A gyógyszerészi kémia tárgya. A gyógyszerkönyvek. - Dr A képzésre a PTE valamennyi dolgozója jelentkezhet, de a tananyagfejlesztőknek kiemelten ajánlott. A képzés megváltozott tematikája miatt azok jelentkezését is várjuk, akik már elvégezték az IT képzés tananyagfejlesztőknek című, 2013. május-június-augusztusban tartott kurzust

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Kötelező irodalom. Saját oktatási anyag. Huber Imre: Gyógyszerészi sztereokémiai ismeretek című lektorált jegyzet, elektronikus tananyag. Megjelenés éve: 2014. Szabadon letölthető PDF formátumban az internetről (Nemzeti Tankönyvtár). Jegyzet. Lásd: Saját oktatási. A biokémia alapjai, majd ősztől ÍAz orvosi kémia lapjaiÍ kurzusok fejlesztéséhez használt homokozó

Kötelező tananyag: Csoknya Tünde Éva - Jusztinger János - Priol Kinga: A jogászi képességek elméleti és gyakorlati alapjai (elektronikus jegyzet) A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint. A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint. Megjegyzés: Kérjük, hogy nevük és e-mail címük megadásával jelezzék a neptun@listserv.pte.hu e-mail címen regisztrációs igényüket. Korábban minden oktató számára kiküldésre került az elektronikus tananyag regisztrációja, a tanulmányi rendszerben rögzített e-mail címekre PTE Természettudományi Kar. Az Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen TÁMOP pályázat Képzők képzése munkacsoportja kurzust hirdet meg IT képzés tanagyag-fejlesztőknek címmel, két kurzusidőpontban Az elektronikus tananyag megírásának ideje alatt Atlasz Tamás a Nemzeti Kiválóság Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjasa, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Ösztöndíjasa volt. A szerző reméli, hogy a jelen formában elkészült elektronikus tananyag hasznos segédanyagként használhatják mind az élettani, mind. 7 in 1 adatbázis, amit érdemes megnézned, ha egészségügyi pályára készülsz! 4 in 1 adatbázis, amit érdemes megnézned, ha közgazdásznak készüls

PTE Műszaki és Informatikai Kar - Új elektronikus oktatási

 1. (Elektronikus tananyag) 5) Nemzetgazdasági Minisztérium (2012): 2000 évi C. törvény aktuális módosításokkal egybeszerkesztett szövege a számvitelről
 2. t a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Ösztöndíj asa volt. A szerz ő reméli, hogy a jelen formában elkészült elektronikus tananyag haszno
 3. t elektronikus tanulástámogatási rendszer - segíteni fogja a továbbiakban is a hallgatókat a tananyag elsajátításában
 4. t a műszaki kompetenciák csak kivételes esetben vannak

elektronikus tananyag Archives - Kalau

e-tananyag Archives - Kalauz - kalauz

Kiemelendő, hogy a tananyag jelentős része (A turisztikai termékfejlesztéssel foglalkozó fejezet) angol nyelven is elkészült, így a hallgatók szakmai nyelvvizsgára való felkészülésében is komoly segítséget nyújt. Digitális tananyag-fejlesztés pályázat 2010. PTE IGYK 2010/1.3. Dr. Huszti Zsolt, 201 A PTE MIK különböző képzéseire való bekerülés feltételeként megszabott rajzi alkalmassági vizsgák, illetve az Építőművész BA, valamint a mesterszakok MSC, MA felvételi vizsgái a COVID-19 járványra tekintettel elektronikus úton fognak zajlani A projekt keretében elkészült elektronikus tananyag az olasz és a magyar irodalom történetét veti össze olasz nyelven. Kapcsolat. Email: naccarellas@gmail.com. Telefonszám: +36 72 503 600/ 24642. Iroda: Pécs, Ifjúság útja 6., D épület, 4. emele Prevenciós célú tananyag készült a koronavírusról a PTE polgárainak. A tananyagot a hallgatók, munkatársak mellett az egykori egyetemisták is elérik. A papíralapú ügyintézést, ha elfogadják a tervezetet, akkor elektronikus rendszer váltja majd fel

Megismerkedünk az informatika alapfogalmaival, a számítógép, számítógépes hálózatok felépítésével, működésével és jellemzőivel A Digitális Tankönvytár gondozásában közzétett tankönyvek, jegyzetek, elektronikus tananyagok. Egyetemi Digitális Tankönyvtár. Egyetemek által készített digitális tananyagok. Legutóbb hozzáadott tartalom. A polarizációs mikroszkópia az ásvány- és kőzettani gyakorlatban Ez az elektronikus jegyzet mindazok számára igyekszik segítséget nyújtani, akik a vállalati pénzügyek világába akarnak betekintést nyerni és ijesztő számukra a különböző nyelveken rendelkezésre álló könyvtárnyi szakirodalom, nem csak annak rendkívül Több, érdeklődésre számot tartó tanulmány között, Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését célzó tananyagok blokkban ugyancsak Lendvai Endre munkája, az Összehasonlító pragmatika és interkulturális kommunikáció című orosz nyelvű tananyag található - ez fontos irodalom az orosz MA szakos hallgatók számára

Tananyagok - A kompetencia-alapú - janus

 1. A tananyag a formális publikációs szinteken történő változásokat veszi górcső alá. A bevezető leckében foglalkozunk a folyóirat-kiadás kezdeteivel és a tudományos közösségek életében betöltött szerepével. Áttekintjük a folyóiratkrízis kialakulásának okait és azokat
 2. Cím: Elektronikus oktatási anyag kialakítása az élő szervezet strukturális összetevőinek és biokémiai folyamatainak képalkotó elemzésére: Orvosbiológiai posztgraduális Szerző(k): Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet.
 3. A PTE Operatív Stáb 7/2020. (VI.23.) elektronikus úton hozott határozata: A PTE Operatív Stáb elfogadja a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság illetékes munkatársai és a Klinikai Központ illetékes főorvosai által kidolgozott átfogó módosítását a 8/2020. (IV
 4. E-learning Published at Pécsi Tudományegyetem (https://oig.pte.hu) A projekt feladatai Elektronikus tanulástámogatási rendszer kidolgozása: kérdőíves mérés, alapdokumentum é
 5. a tananyag elsajátítása és a követelmények teljesítése érdekében (beleértve a vizsgaidőszakban a tanulásra fordított időt), 7. egységes, osztatlan képzés: az új képzési rendszernek megfelelő, ugyanakkor ciklusokra nem bontott, mester fokozat megszerzéséhez vezető képzé

A tananyag ismeretének értékelése: PTE elektronikus tanulástámogatással foglalkozó online konferencia 2. Intermédia-művész szak indul 2021 szeptemberétől a PTE MK-n. A Nádor Galéria nyílt pályázati felhívása 2021. Beszélgetés Vas Bence gitárművésszel a Bartók Rádióban alámondásos PPT és/vagy egyéb elektronikus tananyag tartalom) A megkapott tananyagok feldolgozása során felmerülő kérdéseikre egyénileg elektronikus úton, vagy személyes konzultációk alkalmával kaphatnak választ. Októberben az alábbi csoportos jelenléti konzultációs alkalmakat biztosítjuk az iskolában PTE, Fizikai Intézet 2008 szükség, akik a tananyag megtanításáért folytatott mindennapi küzdelemben tudnak id őt szakítani tanítványaik környezeti nevelésére. 2 váló elektronikus készülékekb ől, például számítógépekb ől, speciális feldolgozó technikákkal.

PTE Egészségtudományi Ka

Kreatív ipari innováció menedzser képzés: elektronikus

 1. Kötelező tananyag: Benedek Ferenc - Pókecz Kovács Attila: Római magánjog, Budapest-Pécs 2017, 5. kiadás Jusztinger János: Római jogi példatár 1. PTE ÁJK, Pécs 2017. c. elektronikus jegyzet Kötelező olvasmány: Földi András és Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Budapest 2010, Nemzeti Tankönyvkiadó
 2. 10. 2001. évi XXXV. tv. (elektronikus aláírás) tananyag-centrikus részei. Kötelező irodalom: Az elektronikus eljárásról (birosag.hu) Elektronikus kommunikáció a polgári perben (birosag.hu) Elektronikus kommunikáció a büntető perben (birosag.hu) Ajánlott irodalom: iLex LegalTech Articles (Infoter.eu, KamaraOnline.hu
 3. 2011 - PTE IGYK Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet (főiskolai docens) 2007 - Dunaújvárosi Főiskola (főiskolai docens) 1994 - Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs (tudományos segédmunkatárs 2007. augusztus 1.-től tudományos segédmunkatárs

Hírek PTE TT

A digitális tananyag a tudományegyetemek mester szakos hallgatói számára készült, az optika, atomfizika alapjainak ismeretét tételezi fel. Az egyes fejezetek bevezetése többnyire csak az algebra ismeretét kívánja meg, egyebekben a differenciál és integrálszámítás alapjainak ismeretét várjuk el. A tananyag a Fizikus MSc szakos hallgatók törzsmoduljának a részét. A projekt várható eredményei közé tartozik öt elektronikus, szabadon letölthető tananyag, mely közvetlenül a Turizmus-vendéglátás BA és a Turizmus-menedzsment MA szakokon folyó oktatásban hasznosítható. A moduláris felépítés révén azonban további felhasználási terület is nevesíthető, így a Gazdálkodási. A nyílt nap folyamán a PTE MK MAMI oktatói bemutatják az intézet műtermeit, előadást tartanak a 2014 szeptemberében induló képzésekről, illetve szabad konzultációs formában lehetőséget biztosítanak az intézet szakjain oktató tanárokkal való személyes találkozóra. A jelentkezők bemutathatják magukkal hozott munkáikat, rajzaikat, plasztikus munkáikról készült.

Szerző: Kéri Katalin | Cím: Az írott szó csendes birodalma | Alcím: Könyvkultúra és könyvtárak a középkori iszlámban | Kiadó: PTE Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék | Kiadási hely: Pécs | Kiadási év: 2020 | ISBN (html) 978-963-429-495-5 | DOI — 10.15170/BTK.2020.00001 | Projekt: EFOP-3.4.3-16-2016-00005. A tananyag az intézményes és nem-intézményes nevelés egyes aktuális és megoldandó feladatait tárgyalja, hazai és nemzetközi vetületben, olyan szempontok bevonásával, mint a nevelés (pedagógiai) antropológiai megközelítése, a téma történeti-filozófiai előzményei és kapcsolódásai más tudományterületekkel (Nem szól, például a kollégiumi nevelésről vagy a. SZTE Elektronikus Tananyag Archívum is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits

Az oktatás elektronikus módon valósul meg, többféle tananyag és többféle módszer alkalmazásával. Az előadások, szemináriumok formájában meghirdetett kurzusok esetében a tematikákhoz rendelt, online elérhető szakirodalom, ppt-k formájában összefoglalt előadásanyagok, esetleg audiovizuális tananyagok felhasználásával. PTE Természettudományi Kar. 10. Felhasznált irodalmak. András K. 2014: A sport ma bombaüzlet, ha jól csinálják - A stadionüzemeltetés gazdasági vonatkozásairól. - Magyar Építőművészet 2014/5, pp. 12-14 1. A tantárgy neve: NÖVÉNYRENDSZERTAN I. (gyakorlat)  2. Kódja:  3. Heti vagy összes/félév óraszám: 2 óra/hét  4. Kreditértéke: Elektronikus Tananyag Archívumot indított az egyetemi könyvtár Az SZTE Klebelsberg Könyvtár jól ismert Contenta repozitórium-rendszere egy oktatási anyagok, elektronikus tananyagok begyűjtésére és feltárására hivatott külön archívummal bővült. Az ETA a Szegedi Tudományegyetemen keletkezett és folyamatosan keletkező elektronikus tananyagok központi gyűjtőhelye

PTE 1. Sz. Gyakorló Ált. Isk. Könyvtára Pécs a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei és gyűjteményes munkái, rangos irodalmi díjakkal, kitüntetésekkel elismert művek (lehetőség szerint), Ezek a dokumentumok is elektronikus nyilvántartásba kerülnek PTE TTK Fizikai Intézet 2016. június 28. (de nem közvetlen tananyag) önálló feldolgozása könyvek, könyvfejezetek, tudományos publikációk, interneten található anyagok alapján. Törekedni kell A nyomtatott dolgozathoz egy elektronikus példányt (CD-re, vag Elektronikus folyóiratok Ma már az internetnek és a webnek meghatározó szerepe van a tudományos kommunikációban . E könyv minden fejezete bizonyítja ezt. Bár a klasszikus könyvtár használatának és a nyomtatott információnak megvan a maga egyéni íze és jelentősége, nem lehet figyelmen kívül hagyni a világháló.

Még egy elektronikus leckekönyvet is kifejlesztettünk hozzá, a teljesítések nyomon követésére. - A pécsi orvoskar már egy éve gőzerővel fejleszti saját digitális, oktatási és virtuális tananyag programját, a PotePediát. PTE MIK, InnoPécs 2019. előadás (Bene Mátyás). Még a terület- és településfejlesztéssel foglalkozók számára is nagy kihívást jelent magának a szakmának a sokrétűsége. Ha csak szűken értelmezzük is a terület- és településfejlesztés feladatait, megállapíthatjuk, hogy egy többszörösen összetett fogalomról, elméletről és gyakorlati tevékenységek széles spektrumáról (tervezés, projektmenedzsment. A tankönyv tartalmi kritériumainak megfelelő tananyag elektronikus információ-hordozókon (számítógépes floppylemez, internet, CD-ROM videofilm) jelenik meg. E-MAIL Elektronikus hálózaton keresztül teszi lehetővé a levél- vagy üzenetváltást, amely kiválthatja a postai szolgáltatásokat, helyettesítve a telefont vagy a.

PTE ÁOK · Gyógyszerészi Kémiai Intézet · Tantárgyak

3 I. AZ INTÉZETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK 1. § AZ INTÉZET NEVE ÉS SZÉKHELYE (1) Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézet (rövidítése PTE BTK TMI, a szöveg további részében A tananyag feldolgozása a forrásokhoz csatolt kérdések, illetve a rájuk adott válszok megbeszélését jelentik. A tanár kiválaszthatja, hogy melyik kérdés a leglényegesebb, minden kérdés megbeszélésére nincs idő, se szükség A 10 Millió Fa és a Zöld Egyetem Program ajánlásával osztjuk meg Veletek Az erdők meséi c. elektronikus mesekönyvet, A PTE Alapítvány feladata, A hallgatók is részt vesznek a digitális tananyag fejlesztésében a pécsi műszaki karon - sajtóanyag. A szakirodalom megválogatásához egy külső szempontot használtam. A régi vagy régebbi szövegek esetében egy jó értelemben vett tekintélyelv alapján válogattam, a kortárs szövegek esetében pedig egy műhely - a PTE irodalmárai és az Árkádia folyóirat -, egy adott egyetemi szellemi közeg kutatóinak gondolataiból A Pécsi Tudományegyetem (PTE) arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a PTE Testnevelés- és Sporttudományi Intézet vezetésével, az Eszterházy Károly Főiskola, a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem testnevelési, sporttudományi karainak, tanszékeinek, intézeteinek, és a Dialóg Campus Kiadó közreműködésével kidolgozott tananyagnak a technikai, tartalmi.

Video: PTE ÁOK · Gyógyszerészi Kémiai Intézet · Tantárgyak · A

2. A (nyomtatott és/vagy elektronikus) tananyagcsomagokkal szemben támasztott követelmények. A tananyagcsomagok legyenek összhangban a képzés céljával, a tantervvel és a tantárgyi leírásokkal. A tananyag tartalma, szerkezete és nyelvezete legyen alkalmas az ismeretek egyéni elsajátítására Elérhető a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer hallgatói webes felületet (HWEB) bemutató elektronikus tananyag, melynek célja, hogy megismertesse Önnel a rendszer mindennapi használatához szükséges funkciók kezelését. Részletek. Minden jog fenntartva - PTE-EHÖK 2016. 1 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Radiológiai és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék, Budapest Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem Természet Tudományi Kar, Nukleáris Technikai Intézet Elektronikus oktatási anyag kialakítása az élő szervezet strukturális összetevőinek és biokémiai folyamatainak képalkotó elemzésére: képi. Vajon a tananyag oktatók, tananyagfejlesztők által történő folyamatos aktualizálása nemcsak tartalmilag, de a technológiai változásokat követő tanulási horizontális kontaktot megteremtő hivatalos elektronikus felület is elérhető a hallgatói közösség számára, amely a hallgatói önkormányzat gondozásában lévő.

 • Terhességi naptár app.
 • Kromofág fára.
 • Szóból rajz.
 • Happy lift árak.
 • Mopedautó kereskedés veszprém.
 • Hallójárat gyulladás meddig tart.
 • Róma olimpia.
 • Dianetika auditálás.
 • Görögország bulgárián át.
 • Balto 3. száguldó kutyaszán.
 • Oláh ibolya filmek.
 • Legszebb díszmadarak.
 • Románc virágok kínai asztrológia.
 • Lincoln navigator műszaki adatok.
 • Lego Star Wars online film.
 • Bmw e39 530d touring.
 • Értesítések kikapcsolása android.
 • Burger barna kékvándor.
 • Fekete hajból vörös házilag.
 • Iliász főhőse.
 • Mentőállomások listája.
 • Yamaha wr 450 adatok.
 • Üzemanyag keverő flakon.
 • 2.0 cr tdi 110 le teszt.
 • Márai sándor leghíresebb művei.
 • Nutria élőhelye.
 • Uefa futsal euro 2018.
 • Radiátor szerelése házilag.
 • Osz car.
 • Pörkölt sűrítés.
 • Babaszoba kollekció.
 • Munkaalkalmassági székletvizsgálat.
 • Medence takaro folia.
 • Keratinos hajpakolás használata.
 • Szigetvár cirkusz.
 • Air shop.
 • Hallójárat gyulladás meddig tart.
 • Vác dunaparti ház.
 • Hiányos számtáblák.
 • Nagyfiúk zene.
 • Angol nyelvű diafilmek.