Home

Tanfelügyeleti ellenőrzés

A tanfelügyeleti ellenőrzés szabálya

A tanfelügyeleti ellenőrzés legfontosabb lépéseinek ütemezése a következő: Július 20-ig az Oktatási Hivatal elkészíti a következő naptári évre szóló ellenőrzési tervet. Július 31-ig az Oktatási Hivatal az informatikai rendszer révén értesíti az ellenőrzési tervbe fölvett pedagógusokat, intézményvezetőket és. akik a tanfelügyeleti ellenőrzés alanyaként, óvodapedagógusként vagy intézményvezetőként vesznek majd részt az eljárásban, de a szakértők felkészítésének, felkészülésének és az eljárások szervezésének is kiemelt kiegészítő forrásaként szolgál Felhívjuk a figyelmet itt arra, hogy a tanfelügyeleti ellenőrzés napját az Oktatási Hivatal tűzi ki, a tanfelügyeleti ellenőrzés pontos időpontját (hogy hány órakor kezdődik a látogatás) azonban az intézmény vezetője jogosult meghatározni. Azt, hogy a tanfelügyelet két óralátogatása a pedagógus melyik tantárgyát. Várhatóan márciusban jelenik meg a tanfelügyeleti szakmai ellenőrzés óvodákra vonatkozó kézikönyve. A kézikönyv az alapelveket, eljárást tekintve megegyezik majd az iskolaival, az intézménytípus sajátos jellegéből adódóan egy óvodakompatibilis verziót várhatunk

Tanfelügyeleti ellenőrzés az óvodában. A tanfelügyelet törvényben deklarált célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. Lényeges kitétel, hogy az ellenőrzés - fenntartótól függetlenül - minden óvodát érint A tanfelügyeleti ellenőrzés három fő területéből az első - s egyben az alap - a pedagógusok ellenőrzése. Ebből indul ki a vezetői, majd az intézményi ellenőrzés. Az intézményellenőrzésre csak akkor kerülhet sor, amikor az intézmény pedagógusainak legalább a 60%-nál volt már tanfelügyeleti ellenőrzés A tanfelügyeleti látogatásokat és a minősítési eljárást is elkerülhetik azok a tanárok, akiknek már csak néhány évük van hátra a nyugdíjig. Bizonyos feltételek esetén mentesülhetnek az ellenőrzés alól az idősebb tanárok, akiknek csak pár éve van már a nyugdíjig - írta a Magyar Nemzet

Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésekr

Tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek- Az OH honlapjáról; Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá. Az intézményi önértékelés. Tanfelügyeleti ellenőrzés adatgyűjtő lap kitöltéséhez, DOKUMENTUMELEMZÉS elvégzéséhez és az eredményének rögzítéséhez; Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, az óvoda pedagógiai programjára épülő éves tervezés dokumentumai értékeléséhez; Napló értékeléséhez, Mérési, értékelési anyagok elemzéséhe

A pedagógusminősítés, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és az önértékelés jogszabályok alapján, meghatározott szempontok szerint ellenőrzi a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkáját. Online szakmai anyagunk a tanfelügyeleti ellenőrzésre és az önértékelésre készít fel a jogszabályi háttér és a. Tanfelügyeleti ellenőrzés 2019. Tanfelügyeleti ellenőrzés 2019 Részletek Nem-besorolt 2019. május 06. (hétfő) 08:53 Találat: 1545. Tanfelügyeleti ellenőrzés és pedagógus-minősítés szakértőknek has 2,197 members. Tanfelügyeleti és pedagógus minősítő szakértő kollégák jelentkezését várjuk egy objektívabb értékelés reményében. Legyen egy fórum, ahol mi is megbeszélhetjük a felmerült problémákat és választ kaphatunk kérdéseinkre Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyeleti rendszer) a köznevelési intézményekben. A magyar köznevelési rendszer minőségének - hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak - javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési modellt vezetett be intézményvezetőknek és helyetteseiknek, akik a képzés révén olyan tudást sajátíthatnak el, amelynek birtokában az érintettek a tanfelügyeleti ellenőrzés, a pedagógusminősítési eljárás és az önértékelési folyamat során megszerzett tudást jól tudják hasznosítani a saját intézmény értékelésében.

Tudnivalók a tanfelügyeleti ellenőrzésről Sulinet Hírmagazi

- Ha már a szülőknél tartunk: ők mennyit tudhatnak meg a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményéről? - Az intézményvezető tájékoztathatja az érdeklődő szülőket főbb vonalakban és anonimizált formában, de a pedagógus értékelése alapve­tően nem a szülőkre, hanem az intézményre, a vezetőjére és különösen a. A tanfelügyeleti rendszer zavartalan működéséhez legalább ötezer szakértő kell, a nyáron ezer, december közepéig további négyezer szakértő felkészítése történik meg - írta a Világgazdaság 1 Budapest XVI. Kerületi Szent - Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Budapest Csömöri u. 20. OM 035086 .: 406 - 4001 Fax: 402 - 4653 : info@szgyaiskola.hu Tanfelügyeleti ellenőrzés

AZ INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS SZAKÉRTŐI ÖSSZEGZŐ DOKUMENTUMA 2018.12.21. Értékelés 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását Mivel a tanfelügyeleti ellenőrzés és a minősítő vizsga is a pedagóguskompetenciákra épül, ezért azon pedagógusoknak, akik az elmúlt két évben vagy idén Pedagógus I. vagy Pedagógus II. minősítési eljáráson estek, illetve esnek át, az azt követő három évben nem kell tanfelügyeleti látogatásra számítaniuk Tanfelügyeleti ellenőrzés szabályairól. 2015.07.21. kedd - 12:26:54 — bftimi. minősítés | külső ellenőrzés | tanfelügyelet | intézményi önértékelés; A tanfelügyeleti ellenőrzés szabályai. A tanfelügyeleti ellenőrzés szabályairól Petróczi Gábor írása a Modern Iskola weblapján

Ballagás 2019 május – Kinizsi Pál Gimnázium

Tanfelügyeleti ellenőrzés célja. Tanfelügyeleti ellenőrzés célja ( ) a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános . Részletesebbe Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye: 1. Pedagógiai folyamatok Fejleszthető területek: Nem állapítható meg. Kiemelkedő területek: A gimnáziumban a pedagógiai folyamatok tervezése, pontos, logikus dokumentációja és az iskola tanítói-nevelői munkája mintaértékű. A pedagógusok munkája során Tanfelügyeleti ellenőrzés; Képtár; Kréta; Alapítvány; E-ügyintézés; Intézményi tanfelügyelet eredménye in Hírek 1. 20. 01. 31 Lezajlott intézményünk tanfelügyelete, melynek eredménye az alábbi linken tölthető le: Kompetenciák értékelés

A tanfelügyeleti ellenőrzés szabályai - Petróczi Gábor

A tanfelügyeleti és minősítő szakértő elmondása szerint az ellenőrzés nem von maga után szankciót. A tanfelügyelők által megjelölt területekre vonatkozóan fejlesztési tervet kell készíteni - intézmény esetében intézkedési tervet -, melynek megvalósulását a következő tanfelügyeleti ellenőrizésen vizsgálják Intézményi Tanfelügyeleti Ellenőrzés. 2018-11-29 admin. 2018.10.05-én iskolánkban Intézményi Tanfelügyeleti Ellenőrzés volt. Ennek az értékelését tesszük itt közzé. Megköszönöm a szülőknek és a kollegáimnak a segítségét az anyag összeállításához. Igazán büszkék lehetünk iskolánkra

Kapcsolódás a tanfelügyeleti ellenőrzés vizsgált területeihez Az intézménypedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei: 1. Pedagógiaifolyamatok-PP 2. Személyiség-ésközösségfejlesztés-PP 3. Eredmények-munkaterv ésvezetőibeszámoló 4. Belsőkapcsolatok, együttműködés-SZMSZ 5. Az intézménykülsőkapcsolatai-SZMSZ 6 Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai (2018. November 16.) 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását Tanfelügyeleti ellenőrzés. A tanfelügyeleti ellenőrzés sem marad el, pótlásra kerül a következő szakmai ellenőrzésekkel együtt a pedagógusok pedagógiai-szakmai ellenőrzése. A 2020/2021-es tanévben fogják meglátogatni az ötévenkénti ellenőrzésre várókat, azokat, akik olyan intézményben dolgoznak, ahol a.

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi A tanfelügyeleti ellenőrzés igaz, továbbra is figyelembe veszi az intézményi önértékelés során keletkezett kérdőíves felmérések eredményeit, ám a változások miatt egy pedagógus esetében − a szülői kérdőívektől eltekintve - a gyakorlatban ez az jelenti, hogy számszakilag mindösszesen három kérdőív adata fog. A tanfelügyeleti ellenőrzés mindhárom célcsoportja esetében vezető módszer a dokumentumelemzés, amelyben kiemelkedő helyet foglal el a pedagógiai program. Nem csak a tanfelügyelet szempontjából fontos azonban foglalkoznunk a pedagógiai programmal. Célszerűsítése, egyszerűsítése rövid és hosszú távon az óvodavezető. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye; Évismétlési muatatók; G Suite belépés. 1. Kattintson a képre a belépéshez! 2. Ha be van jelentkezve egy már meglévő Google-fiókba (GMAIL), lépjen ki! Kilépés 3. Kattintson a Másik fiók használata-ra! 4. Bejelentkezés - Irja be a megadott felhasználó nevet NÉVNAPOK tegnapelőtt : Albert, Lipót tegnap: Ödön MA: Hortenzia, Gergő holnap: Jenő holnapután: Erzsébe

INTÉZKEDÉSI TERV (INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS ALAPJÁN) 2 2. Személyiség- és közösségfejlesztés Kiemelkedő területek: Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás, eljárások, hátránykompenzáció, esélyegyenlőség biztosítása rendszerben. Tanfelügyeleti látogatás során az intézményvezetőnek biztosítania kell a szakértők számára a betekintés lehetőségét. 4. Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési és önfejlesztés Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés A mai napon, 2019. november 12-én a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájában intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés volt. A szakértők a szülők képviselőivel, az intézményegység vezetőjével és a nevelőtestület tagjaival készítette Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az intézmény szakszerűen, a törvényi elvárásoknak megfelelően irányítja a 4. Az ezzel megbízott BECS tag megvizsgálja a pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az önértékelés eredményeit, az azokhoz kapcsolódó önfejlesztési terveket, a pedagógiai munkának . az Önértékelési . Kézikönyv 4.3.1.2 fejezetében felsorolt dokumentumait, majd rögzíti a dokumentumelemzés.

Van egy problémám, és ti talán tudtok segíteni a megoldásában. Április 8-án tanfelügyeleti küldésem van, (pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzés) aminek rendje és módja szerint már megnyílt a felület is. A portfólió olvasható, viszont az eljáráshoz rendelt adatgyűjtő lap és értékelő lap is mind vezetői. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés Az ellenőrzés a következőkből állt: dokumentumelemzés, mérési eredmények adatainak elemzése öt évre visszamenőleg, a pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése, szülőkkel folytatott interjú (osztályonként min. 2 fő), interjú pedagógusokkal, interjú a A tanfelügyeleti rendszer nem új keletű a hazai közoktatásban. Az állam a kezdetektől fogva igyekezett valamiféle kontrollt gyakorolni az oktatás felett, kezdetben természetesen még csak szórványosan, majd rendeletekkel, finanszírozással, oktatáspolitikai stratégia kialakításával Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés kompetencia területenkénti értékelése 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: ----- Kiemelkedő területek: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése, operatív irányítása, a tanulók sokoldal Intézkedési terv a 2017. szeptember 28-i Tanfelügyeleti ellenőrzés eredményei alapján Intézmény neve: Mályi Móra Ferenc Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 200974 Intézményvezető neve: Bittó Dezsőn

Tanfelügyeleti ellenőrzés az óvodában - Oviadmi

Tanfelügyeleti ellenőrzés. Intézményünkben 2017. novemberében Oktatási Hivatal által elrendelt tanfelügyeleti ellenőrzés volt. Az ellenőrzés jegyzőkönyvét itt olvashatjá A tanfelügyeleti rendszer külső, objektív, szakmai ellenőrzés, melyre igény is mutatkozik - mondta Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár a március 26-án tartott sajtótájékoztatón, melyen a tanfelügyeleti rendszer szakmai hátterét ismertették. A rendszert 250 millió forint uniós támogatósból dolgozták ki - írja az Edupress.hu 2015-ben indul az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, röviden a tanfelügyelet rendszere, amelynek során ötévenként sor kerül minden pedagógus, intézményvezető és intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésére és értékelésére A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési reformok operatív megvalósítása projekt céljainak megvalósításában kérte fel az OH a szakértőket.. A tanfelügyeleti ellenőrzés és a pedagógus-minősítési rendszer bevezetésének szakmai támogatása egyik elemeként 2015 tavaszán intézményvezetői képzéseket szervez az OH, mivel az intézményvezetők szervezési.

A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő 2. Egységes, de az intézménytípusok sajátosságait figyelembe vevő (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképzés, kollégium, művészeti iskola, gyógypedagógiai intézmény INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS Az oktatas.hu online felületen megtalálható értékelés Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Aquincum Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola OM 034848 A látogatási nap általános adatai A látogatás dátuma 2019. november 28 Az államtitkár szerint a megújuló köznevelés egyik legfontosabb eleme a tanfelügyeleti rendszer bevezetése, mely a tervek szerint ez év szeptemberétől indul. Rámutatott: a magyar közoktatásban 1985 óta nincs külső szakmai ellenőrzés, ugyanis a mérések ezt nem pótolják, azok csak a végpontról adnak egy szűk képet Az első intézményi önértékelés ebben a tanévben valósult meg, intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés korábban még nem volt. Fontos feladat a kollégák belső önértékelésének elvégzése, a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a minősítési eljárásra történő felkészülés, ennek lebonyolítása. (Munkaterv) 1.1.6

2013 - Jurecz Emil - A pedagógus tanfelügyelet összefoglalás

A tanfelügyeleti ellenőrzés fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a pedagógiai munka minősége áll. Az értékelés alapját intézményi célok mentén értelmezett általános pedagógiai-szakmai elvárások alkotják Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 2019 1 / 1. Title: Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés Created Date: 10/28/2020 2:41:05 PM. Tanfelügyeleti ellenőrzés eredményei; Középiskolai eredmények. Módosított dokumentumok 2014; Tankönyv. Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz ; Igénylőlap tankönyvrendeléshez 2. Igénylőlap tankönyvrendeléshez 1. Nyilatkozat a tankönyvrendeléshez; Tájékoztató a tankönyvrendeléshez; Tanszerlista 2019 / 202

Közoktatás: A tanfelügyelet alól is van felmentés - EDULINE

 1. t a pedagógiai szakszolgálati tanfelügyeleti ellenőrzés szerve-zői: a logisztikai háttér biztosításához szeretnének az ellenőrzés és értékelés lebonyolí-tásáról pontos információkhoz jutni. A fenti igényeknek megfelelően három kézikönyv készül, de valamennyi nyilvános és elérhe
 2. Az önértékelés megállapításai normál, a tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai félkövér, dőlt betűtípussal jelezve. 3. Eredmények Kiemelkedő terület: Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (az emelt- é
 3. A belső ellenőrzés a tanfelügyeleti rendszert, azaz a külső pedagógiai-szakmai ellenőrzést egészíti ki, és annak standardjaira épül. Alapvetően a pedagógiai munka értékelése, illetve a Nemzeti alaptantervvel (NAT) és a helyi tantervekkel való összhang ellenőrzése a cél, egységes szempontrendszer alapján
 4. Tanfelügyeleti ellenőrzés; Képtár; Kréta; Alapítvány; E-ügyintézés; Friss Hírek. Tanévkezdési információk () Elsős osztályok tanítóinak bemutatkozása Tantermen kívüli digitális oktatási munkarend (03.16.) A térítési díj helyszíni beszedése átmenetileg szünetel 3. TÁJÉKOZTATÁS az új koronavírus okozta.
 5. dkettő kiváló véleményezéssel és eredményekkel zárult
 6. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés ÉRTÉKELÉSE Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés ÉRTÉKELÉSE. davidildi küldte be 2018. 01. 24., sze - 17:43 időpontban TANFELÜGYELET ÉS ÖNÉRTÉKELÉSI RENDSZER. INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSE. 2017.november 30. 1..
 7. akik a tanfelügyeleti ellenőrzés alanyaként, pedagógusként vagy intézményvezetőként vesz-nek majd részt az eljárásban, de a szakértők felkészítésének, felkészülésének és az eljárá-sok szervezésének is kiemelt kiegészítő forrásaként szolgál

Tanfelügyeleti ellenőrzés és intézményi önértékelés. 1 AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE Az. gimnázium - Oktatási Hivatal. Önértékelési kézikönyvek. osztályfőnöki munkaközösség munkaterv 2013-2014. Horváthné Moldvay Ilona előadás A legfrissebb információk az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének kialakításáról TÁMOP 3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt uniós projekt keretében érkezett az alábbi tájékoztatás az Oktatási Hivatal Projektigazgatóságától, 2015. október 10-én. Már elérhetőek a továbbfejlesztett tanfelügyeleti. Nem lesz tanfelügyeleti ellenőrzés a középiskolákban erdelyip oktatás 2016. január 27., szerda 18:17 151 0 Még bizonytalan, mi lesz a Miskolcról elindult tiltakozási hullám folytatása, mindenesetre Balog Zoltán emberminiszter ma legalább egy engedményt tett a tanároknak, miután másfél órát tárgyalt velük Miskolcon

Tanügyigazgatás - Letölthető dokumentumok Tanügy-igazgatá

(tanfelügyeleti kézikönyv 13. oldal), de az azt követő feladatokat - ide értve az esetleg szükségessé váló további dokumentumelemzést - már megoszthatják egymás között. A vezető tanfelügyelőnek az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 15 nappal egyeztetnie kell az intézményvezetővel, é A tanfelügyeleti ellenőrzésekre éves országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési terv alapján kerül sor, amelyet az Oktatási Hivatalnak minden év július 20-áig kell elkészítenie a következő naptári évre vonatkozóan. A tanfelügyeleti ellenőrzés fajtái:. A pedagógiai - szakmai ellenőrzés része a pedagógus, az intézményvezető és az iskola vizsgálata is. A büntetés helyett a szakmai támogatás a tanfelügyeleti rendszer bevezetésének célja fogalmazott Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnökhelyettese az önértékelésről és a tanfelügyeletről tartott. Intézményi tanfelügyeleti szakmai ellenőrzés megállapításai Kiemelkedő területek: 1. Tanulmányi eredmények elemzése, értékelése. Átfogó Belső ellenőrzési rendszer működtetése. A szakmai munka évfolyamokra lebontott tervezési folyamatai (célok

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredményei Eötvös

 1. A 2016-os év folyamán négy mesterpedagógust érintő tanfelügyeleti ellenőrzés összesített eredménye a következő: Kompetenciák: 1. Pedagógiai módszertani felkészültség: 97,78% 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók: 95,7% 3
 2. denképpen előzze me
 3. AMI VÁLTOZOTT A TANFELÜGYELETI STANDARDBAN • A tervezés és szervezés folyamata, szereplői, • az ellenőrzés és értékelés folyamata, • az alkalmazott eszközrendszer, • a tanfelügyelő szakértők feladatai, • az ellenőrzésben résztvevő pedagógusok és vezetők feladatai
 4. A tanfelügyeleti ellenőrzés célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére és az intézmények.

Tanfelügyelet 2017 - Neteducati

 1. Intézményi tanfelügyeleti ellen őrzés eredménye 2017. 1. Pedagógiai folyamatok A kompetencia értékelése: Fejleszthet ő területek: Az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat azonosítása, dokumentálása. A pedagógusok éves tervez
 2. tanfelügyeleti ellenőrzés alapja is, ezért a gimnáziumnak az általános elvárások alapján kell megfogalmazni a pedagógusok, a vezető és az intézmény pedagógiai munkájára vonatkozó intézményi, belső elvárásokat. - Első lépésként a gimnázium dokumentumait (pedagógiai program, vezető
 3. Az intézményi önértékelés (és egyben az országos tanfelügyeleti ellenőrzés) területeit a Vr. 146. § (1) bekezdése határozza meg, amely szerint az önértékelés területei az alábbiak: − a pedagógus önértékelése, − az intézményvezető önértékelése, − az intézmény önértékelése
 4. den kollégám kellő aktivitással vegyen részt a feladatok ellátásában, illetve találja meg azt a számára kedvező részterületet, melyen.
 5. ősítés. Hírcentrum Várpalota. 2018. február 23.
Vezetők körében… | Pedagógiai FolyóiratokPályaorientációs nap a Kinizsiben – Kinizsi Pál Gimnázium

A vezető, a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeként született értékelése alapján a már meglévő, az önértékelése után készített önfejlesztési tervét kiegészíti (fejlesztési terv), és a látogatást követő 60 napon belül feltölti az informatikai támogató felületre PTE IGY Gyakorló Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda. 7100 Szekszárd, Mátyás k. u. 5. +36-74/528-338 gyakorlo@igyk.pte.h Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai: A gyermekek egyéni fejlesztése és közösségi nevelése az Alapprogram elvei alapján történik. Figyelmet fordítanak a nyomon követhető egyéni fejlesztésre, és a tehetséggondozásra. A gyermekek igényeit és a szülők elvárásait kielégítik a pedagógusok. 3

Ballagás galéria – Kinizsi Pál GimnáziumTanárok – Kinizsi Pál GimnáziumBallagás a Kinizsi Pál Gimnáziumban – Kinizsi Pál Gimnázium

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés szakértői összegző dokumentuma 2018. 12. 07. Értékelés: 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 2018 Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását A tanfelügyeleti ellenőrzés keretében fogalmazódott meg A fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Ünnepek, hagyományok, programok megvalósítása. Éves munkaterv és beszámoló. A célok eléréséhez szükséges feladat: Az eddigi értékek megőrzése. Az óvodai hagyományok, jeles napok tartalmának. A tanfelügyeleti ellenőrzés során fogalmazódott meg. A fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 1.Az ellenőrzés, értékelés a feladatok ütemezésének végrehajtása szerint történik, illetve nevelési éven belül az éves értékelés alkalmával tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó intézkedési terveket, a vezetői és a korábbi pedagógus önértékelési eredményeket és az intézmény alaptevékenységét meghatározó, dokumentumokat, valamint a kérdőíves felmérése Közzétételi lista 2020/21 Tanulmányi- és sportversenyeken elért eredmények Gyakornoki szabályzat Házirend Helyi tanterv Pedagógiai program SZMSZ Pedagógusokra vonatkozó intézményi elvárásrendszer Tanfelügyeleti ellenőrzés 2019 Az iskolai játszótér használatának belső szabályai ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZT

 • Héra prémium ár obi.
 • Miniszterelnök választás.
 • Mátra tábor sástó.
 • Első mcdonald's magyarországon.
 • Gyömbér fokhagyma méz citrom almaecet.
 • Super skinny farmer jelentése.
 • Sorsdöntő nyár.
 • Üveg vágódeszka.
 • Sony xpéria xz1.
 • Tamaris csizma xl szárbőség.
 • Artdeco rúzs.
 • Osztályos egyezség fórum.
 • Citromos tejfölös pudingos szelet.
 • Dodge Ram 3500 wiki.
 • Jófogás biedermeier.
 • Harcsafilé ár metro.
 • Sütés nélküli bounty kocka.
 • Meddig koraszülött egy baba.
 • Fém gipszkarton tipli teherbírás.
 • Legjobb illatú tusfürdő.
 • Profi szerszámkészlet.
 • Fűszertartó üveg pepco.
 • Készségfejlesztő kocka árgép.
 • 1870 irányítószám.
 • A szarvasvadász port.
 • Álomcsapda tetoválás minták.
 • Prius 1.
 • Kelenföld keleti metro mennyi idő.
 • Ultrahang fiúból lány.
 • Hobbies tétel.
 • Werfen vár.
 • Zöldpetrezselyem.
 • Murvafürt budapest.
 • Kaledónia.
 • Darabokra törted a szívem tab.
 • Csigalépcső elemek.
 • Aldi rizstej.
 • 13 reasons why szereplők.
 • Karosszéria javítás üvegszállal.
 • Admiral nahimov csatahajó.
 • Denso tesztkérdések.